TRAN

  • ZOBACZ WYNIKI NIEZALEŻNYCH BADAŃ NAD JAKOŚCIĄ TRANÓW GAL więcej

Kariera

Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o zgłoszenia przesyłane przez kandydatów:
drogą e-mailową na adres: biuro@gal.com.pl
lub pocztą na adres:

S.P.R.P. "GAL" L.P.M.Ł. Marek s.j.
ul. Krótka 4
61-012 Poznań

Zgłoszenie powinno zawierać CV, list motywacyjny oraz stanowisko,  jakim kandydat jest zainteresowany. Wybrani kandydaci zaproszeni zostaną na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną.

CV musi zawierać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez  Specjalistyczne Przedsiębiorstwo "GAL" dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych DzU nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami”.