TRAN

 • ZOBACZ WYNIKI NIEZALEŻNYCH BADAŃ NAD JAKOŚCIĄ TRANÓW GAL więcej

VITAMINUM A(Retinoli palmitas), 6000 IU, kapsułki miękkie.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta.
 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie stosować u kobiet w ciąży.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek VITAMINUM A GAL i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku VITAMINUM A GAL
 3. Jak stosować lek VITAMINUM A GAL
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek VITAMINUM A GAL
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

 

1. Co to jest lek VITAMINUM A GAL  i w jakim celu się go stosuje:

Lek  VITAMINUM A GAL zawiera palmitynian retynolu (pewna postać witaminy A).
Witamina A jest niezbędna do prawidłowego procesu widzenia, rozmnażania, wzrostu, regeneracji i różnicowania czynności nabłonków, a także do wzrostu i rozwoju kości oraz do zachowania integralności błon śluzowych. W siatkówce retynol ulega przemianie do aldehydu retynowego, który w połączeniu z opsyną tworzy barwnik purpurę wzrokową (rodopsynę), konieczną do adaptacji wzroku w ciemności.

Niedobór witaminy A prowadzi do ślepoty zmierzchowej, wysychania spojówek, rozmiękania rogówki, a w ciężkich przypadkach do trwałego uszkodzenia oczu i ślepoty. Niedobór witaminy A może być powodem zmian skórnych, nadmiernego rogowacenia skóry, metaplazji nabłonka błon śluzowych (przekształcania tkanki w inną) oraz zmniejszenia odporności na zakażenia.

Lek  VITAMINUM A GAL stosowany jest w zapobieganiu i leczeniu następstw stanu niedoboru witaminy A.

Stosowany bywa również jako lek uzupełniający terapię chorób skóry (np. rybiej łuski, trądziku pospolitego, łuszczycy, liszaja płaskiego).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku  VITAMINUM A GAL

Kiedy nie stosować leku VITAMINUM A GAL

 • jeśli pacjent jest nadwrażliwy na witaminę A lub inne składniki preparatu;
 • jeśli u pacjenta występuje hiperwitaminoza A (nadmiar witaminy w organizmie) lub zespół złego wchłaniania tłuszczów;
 • jeśli u pacjenta występuje uczulenie na orzeszki ziemne lub soję (lek zawiera olej arachidowy).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek VITAMINUM A GAL

 • w chorobach wątroby (marskość wątroby, wirusowe zapalenie wątroby), w nadciśnieniu     tętniczym (nie należy podawać w dużych dawkach);
 • w trakcie podawania innych preparatów zawierających witaminę A (ze względu na możliwość przedawkowania);
 • w przypadku zaburzenia wchłaniania tłuszczów oraz małego spożycia białka (wchłanianie witaminy A jest zmniejszone).

VITAMINUM A GAL a inne leki

Pochodne kwasu retynowego (leki stosowane w chorobach skóry) i witamina A stosowane jednocześnie nawzajem zwiększają swoją toksyczność. Kolestyramina, kolestypol, parafina płynna i neomycyna mogą zmniejszyć wchłanianie witaminy A.

Doustne środki antykoncepcyjne zwiększają stężenie witaminy A w surowicy krwi.
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

VITAMINUM A GAL z jedzeniem i piciem
Lek najlepiej przyjmować w czasie posiłku, popijając wystarczającą ilością płynu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Witamina A przenika do mleka kobiecego. Nie zaleca się przyjmowania dużych dawek ze względu na możliwość przedawkowania u dziecka.

Prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek VITAMINUM A GAL nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek VITAMINUM A GAL

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka leku VITAMINUM A GAL profilaktycznie u dorosłych to jedna kapsułka na dobę w czasie posiłku.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku VITAMINUM A GAL

Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Ostre zatrucie witaminą A objawia się nadmierną sennością, zaburzeniami psychicznymi, zawrotami głowy, nudnościami i wymiotami, rumieniem, świądem i złuszczeniem się skóry. Może wystąpić wzrost ciśnienia śródczaszkowego. Objawy ostrego zatrucia mogą wystąpić już po dawce 75 000 – 350 000 IU u dzieci, w zależności od wieku, i 1 000 000 IU u dorosłych.

Pominięcie przyjmowania leku VITAMINUM A GAL
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej.

Przerwanie przyjmowania leku VITAMINUM A GAL
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Podczas długotrwałego stosowania leku w dawkach przekraczających zalecane może wystąpić hiperwitaminoza A, której objawami są: złe samopoczucie, osłabienie łaknienia, nadmierna pobudliwość lub depresja, świąd i suchość skóry, łamliwość paznokci, zmiany zabarwienia skóry, wypadanie włosów, bóle głowy, powiększenie wątroby i śledziony, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego.
Długotrwałe przyjmowanie witaminy A może być przyczyną uszkodzenia wątroby.
Lek może powodować reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
tel.: 22 69 21 301, fax: 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania lek.

5. Jak przechowywać lek VITAMINUM A GAL

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek VITAMINUM A GAL:

 • Substancją czynną leku jest retynolu palmitynian
 • Pozostałe składniki (substancje pomocnicze), to: olej arachidowy, żelatyna, glicerol 99,5%, etylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona, żółcień pomarańczowa (E 110).

Jak wygląda lek  VITAMINUM A GAL i co zawiera opakowanie
60 kapsułek w blistrach z folii Aluminium/PVC i tekturowym pudełku

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Rolno-Przetwórcze „GAL”
L.P.M.Ł. Marek s.j.
ul. Krótka 4, 61-012 Poznań