TRAN

 • ZOBACZ WYNIKI NIEZALEŻNYCH BADAŃ NAD JAKOŚCIĄ TRANÓW GAL więcej

VITAMINUM E(int-rac-α-Tocopherylis acetas), 200 mg, kapsułki miękkie.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek VITAMINUM E GAL i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku VITAMINUM E GAL
 3. Jak stosować lek VITAMINUM E GAL
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek VITAMINUM E GAL
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

 

1.  Co to jest lek VITAMINUM  E GAL i w jakim celu się go stosuje:

Lek VITAMINUM  E GAL zawiera octan tokoferolu (witamina E).
Aktywność biologiczna witaminy E wynika przede wszystkim z właściwości antyoksydacyjnych. Witamina E przeciwdziała powstawaniu wolnych rodników tlenowych i nadtlenków lipidowych. Chroni wielonienasycone kwasy tłuszczowe przed utlenianiem, stabilizuje błony komórkowe i lipidowe struktury wewnątrzkomórkowe. Wpływa na biosyntezę prostaglandyn oraz agregację płytek krwi.

Lek VITAMINUM E GAL stosowany jest w profilaktyce i uzupełnianiu niedoborów witaminy E. Niedobór i zwiększone zapotrzebowanie na witaminę E związane są ze wzmożonym wytwarzaniem wolnych rodników oraz procesami stresu oksydacyjnego i mogą występować m.in. w wyniku miażdżycy naczyń krwionośnych i choroby niedokrwiennej serca, zmian związanych ze starzeniem się organizmu, oddziaływania szkodliwych czynników środowiskowych (zanieczyszczenie, promieniowanie UV), zaburzeń odporności.

2.   Informacje ważne przed zastosowaniem leku VITAMINUM E GAL:

Kiedy nie stosować leku VITAMINUM E GAL

 • jeśli pacjent jest nadwrażliwy na witaminę E lub inne składniki leku (wymienione w punkcie 6);
 • jeśli u pacjenta występuje zespół złego wchłaniania tłuszczów.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek VITAMINUM E GAL
Ostrożnie stosować w stanach niedoboru witaminy K oraz u osób przyjmujących jednocześnie doustne leki przeciwzakrzepowe lub estrogeny.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby przed rozpoczęciem stosowania leku powinni poradzić się lekarza.

VITAMINUM E GAL a inne leki
Kolestyramina lub kolestypol mogą zmniejszać wchłanianie witaminy E. Witamina E może nasilać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych. Jednoczesne stosowanie witaminy E z preparatami żelaza może hamować ich efekty hematologiczne. Witamina E działa antagonistycznie do witaminy K, zaś synergistycznie z preparatami selenu.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

VITAMINUM E GAL z jedzeniem i piciem
Lek najlepiej przyjmować w czasie posiłku, popijając wystarczającą ilością płynu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek VITAMINUM E GAL nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.   Jak stosować lek VITAMINUM E GAL:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka leku E GAL: dorośli 1 lub2 kapsułki na dobę w czasie posiłku. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku VITAMINUM E GAL
Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Po wielokrotnym i długotrwałym przekraczaniu zalecanych dawek mogą wystąpić: uczucie zmęczenia, osłabienia, bóle głowy, nudności, biegunka, wzdęcia, wysypka, zaburzenia widzenia.

Pominięcie przyjmowania leku VITAMINUM E GAL
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej.

Przerwanie przyjmowania leku VITAMINUM E GAL
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.   Możliwe działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Po długotrwałym stosowaniu dużych dawek mogą wystąpić: uczucie zmęczenia, osłabienia, bóle głowy, nudności, biegunka, wzdęcia, wysypka, zaburzenia widzenia.
Lek może powodować reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
tel.: 22 69 21 301, fax: 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.   Jak przechowywać lek VITAMINUM E GAL:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C. Przechowywać w w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.   Zawartość opakowania i inne informacje:

Co zawiera lek VITAMINUM E GAL

 • Substancją czynną leku jest all-rac-α-tokoferylu octan.
 • Pozostałe składniki (substancje pomocnicze), to: żelatyna, glicerol 99,5%, etylu parahydroksybenzoesan , woda oczyszczona, czerwień koszenilowa (E 124).

Jak wygląda lek VITAMINUM E GAL i co zawiera opakowanie
60 kapsułek w blistrach z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Rolno-Przetwórcze „GAL”
L.P.M.Ł. Marek s.j.
ul. Krótka 4, 61-012 Poznań