TRAN

  • ZOBACZ WYNIKI NIEZALEŻNYCH BADAŃ NAD JAKOŚCIĄ TRANÓW GAL więcej

ZGŁOŚ DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE1. Zgłaszanie działań niepożądanych produktów leczniczych

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce produktu leczniczego, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Działania niepożądane można zgłaszać na adres:

SciencePharma
ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa

e-mail: gal@sciencepharma.pl

Tel: +48 604 44 66 58 lub +48 22 841 16 64

Fax: +48 22 841 16 71

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia działania niepożądanego leku i prześlij do firmy Science Pharma na podany powyżej adres.

» Formularz zgłoszenia niepożądanego działania leku

» Formularz zgłoszenia niepożądanego działania leku stosowanego w trakcie ciąży

2. Informacja:

„Administratorem danych osobowych zebranych w związku z przyjęciem zgłoszenia jest Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Rolno-Przetwórcze "GAL" L.P.M.Ł. Marek s.j., ul. Krótka 4 61-012 Poznań. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków w zakresie monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych zgodnie z Rozp.(UE) nr 520/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. Podanie danych osoby zgłaszającej jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia, każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania.”